Wrażliwość kulturowa w domach opieki

Asymilacja kulturowa, Bliskiego Wschodu, domach opieki, mieszkańcom pracownikom

 • Opieka zdrowotna
 • Zarządzanie biurem
 • Technologie medyczne
 • Wyposażenie medyczne
 • Często zgłaszano przypadki nadużyć, zaniedbań i złego traktowania w zakładach opieki długoterminowej. Różnice kulturowe są źródłem i mogą wpływać na świadczenie opieki. Rozwój wrażliwych kulturowo programów może pomóc w zmniejszaniu różnic, pozytywnie wpływać na opiekę i prowadzić do zwiększonej satysfakcji. Przyjrzyjmy się niektórym kwestiom wpływającym na wrażliwość kulturową w opiece długoterminowej.

  Bariery językowe

  Bariery językowe mogą wpływać na zdolność do zapewnienia opieki i zrozumienia oznak i symptomów fizycznego lub psychicznego osłabienia. Ważne są przydziały personelu, które obejmują spójne przypisanie.

  Mieszkańcy powinni być poddawani badaniom przesiewowym ze względu na ich umiejętność mówienia i / lub rozumienia języka angielskiego, aby można było opracować odpowiednie środki opieki.

  Działa to również w przypadku pracowników.

  Asymilacja kulturowa

  Asymilacja kulturowa może stać się skomplikowana, jeśli jednostka nie może kontrolować swoich życiowych wyborów i decyzji. Może to powodować skrajny niepokój, frustrację i depresję u osób. Personel może ulec frustracji, jeśli jednostki nie chcą współpracować z opieką w wyniku tych lęków i obaw.

  Gdy mieszkańcy czują się niekomfortowo w otoczeniu ze względu na bariery językowe lub różnice w normach społecznych, mogą czuć się zagrożeni przez różne i dziwne maniery.

  Na przykład kultury zachodniosindyjskie często mówią głośno. Azjatyccy opiekunowie są często zarezerwowani i mogą nie być tak osobiście wspierani.

  Prywatność

  Prywatność jest ważnym problemem dla wielu kultur. W przypadku rodzin azjatyckich, które ujawniają przypadki nadużyć, zaniedbania lub złego traktowania poza kręgiem rodzinnym, często uważa się je za "tabu".

  Rodziny Bliskiego Wschodu są bardzo opiekuńcze wobec kobiet. Kobieca czystość jest ściśle związana z honorem rodziny; dlatego bliskowschodni mężczyźni podejmą wiele starań, aby zapewnić, że kobiety nie są "narażone" w sposób, który może spowodować wstyd im lub ich rodzinom. Pielęgniarki i doradcy płci męskiej nigdy nie powinni być przydzielani do pomocy kobietom z Bliskiego Wschodu z higieną osobistą lub zabiegami z udziałem "prywatnych" części ciała.

  Różnorodność kulturowa jako zasób

  Włączenie kulturowych tematów, tradycji i obyczajów do codziennego programowania pozwala mieszkańcom i pracownikom doświadczyć zarówno własnej, jak i innych kultur, przyczyniając się w ten sposób do poczucia wspólnoty w placówce.

  Oferowanie tradycyjnej żywności, zakwaterowanie, ubiór, przestrzeganie codziennych rytuałów i tradycyjnych obyczajów – wszystko to może odegrać rolę w zmianie kultury.

  Tak jak istnieją rady mieszkańców i rodziny, w niektórych domach opieki zaczęły się rady kulturalne, które badają różnice kulturowe, pomagając mieszkańcom i pracownikom odkrywać, jak bardzo są do siebie podobni. Poprzez uczczenie różnych tradycji kulturowych pracownicy i mieszkańcy mają szansę zrozumieć i docenić pozytywne wkłady, jakie różne kultury wywierają na środowisko.

  Zainicjowanie programu językowego, opracowanie różnorodnej kolekcji czytelniczej, zaproszenie wolontariuszy z różnych organizacji etnicznych do roli gościnnych wykładowców, to jeszcze więcej sposobów na promowanie podobieństw i uznawalności kulturowej.

  Uznanie różnorodności kulturowej za atut może pomóc placówce opiekuńczej lub opiekuńczej w zwiększeniu opieki, ograniczeniu nadużyć i zaniedbania oraz uniknięciu kosztownych szkód przy jednoczesnym wzmocnieniu reputacji organizacji.

  Like this post? Please share to your friends: