Możliwe interakcje z rumiankiem

może teoretycznie, zwiększając ryzyko toksyczności, CYP1A2 może, CYP1A2 może teoretycznie, CYP1A2 Stwierdzono

Suplementy z rumianku nie zostały przetestowane pod kątem bezpieczeństwa i należy pamiętać, że bezpieczeństwo suplementów dla kobiet w ciąży, matek karmiących, dzieci i osób z chorobami lub przyjmujących leki nie było ustanowiony. Pamiętaj o bezpiecznym stosowaniu suplementów, a jeśli rozważasz zastosowanie rumianku, porozmawiaj najpierw z lekarzem.

Należy pamiętać, że jest to tylko częściowa lista (proszę skonsultować się z lekarzem, aby uzyskać pełną listę). Niektóre z możliwych interakcji ziół-lek mogą obejmować:

Aspiryna

Aspiryna może teoretycznie oddziaływać z rumiankiem, który zawiera związki przeciwzakrzepowe zwane kumarynami i zwiększa ryzyko krwawienia.

Inhibitory płytek

np. Tiklopidyna (Ticlid), klopidogrel (Plavix)

Inhibitory płytek krwi są stosowane w celu zmniejszenia ryzyka ataku serca lub udaru oraz u pacjentów po implantacji stentu wieńcowego. Rumianek zawiera związki przeciwzakrzepowe zwane kumarynami. W połączeniu mogą zwiększać ryzyko krwawienia.

Środki przeciwzakrzepowe

np. Warfaryna (Coumadin)

Warfaryna pochodzi z kumaryny, związku o właściwościach przeciwzakrzepowych również w rumianku. W połączeniu z kumaryną stwierdzono, że herbata rumiankowa powoduje wewnętrzne krwawienie.

Trójcykliczne środki przeciwdepresyjne

np. Amitryptylina (Elavil, Endep), Clomipramine (Anafranil), Imipramina (Tofranil)

Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne są metabolizowane w organizmie przez enzym CYP1A2. Stwierdzono, że rumianek hamuje CYP1A2 i może teoretycznie zwiększać stężenia trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych we krwi, zwiększając ryzyko toksyczności.

Klozapina

Klozapina (Clozaril, Leponex, Fazacio) jest metabolizowana w organizmie przez enzym CYP1A2.

Stwierdzono, że rumianek hamuje aktywność CYP1A2 i może teoretycznie zwiększać stężenie klozapiny we krwi, zwiększając ryzyko toksyczności.

Propranolol

Propranolol (Inderal) jest beta-blokerem stosowanym w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi. Jest metabolizowany w organizmie przez enzym CYP1A2. Stwierdzono, że rumianek hamuje CYP1A2 i może teoretycznie zwiększać stężenie propranololu we krwi, zwiększając ryzyko toksyczności.

Teofilina

Teofilina (np. Theo-24, Theolair, Bronkodyl, Slo-bid, Slo-Phyllin, Theobid, Theo-Dur, TheolairSR, Uni-Dur) to lek rozszerzający oskrzela stosowany w celu ułatwienia osobom z chorobami płuc łatwiejszego oddychania. Jest metabolizowany w organizmie przez enzym CYP1A2. Stwierdzono, że rumianek hamuje CYP1A2 i może teoretycznie zwiększać stężenie teofiliny we krwi, zwiększając ryzyko toksyczności.

Tacrine® Tacrine (Cognex) pomaga w leczeniu objawów związanych z chorobą Alzheimera lub demencją. Jest metabolizowany w organizmie przez enzym CYP1A2. Stwierdzono, że rumianek hamuje CYP1A2 i może teoretycznie zwiększać stężenie we krwi tacryny, zwiększając ryzyko toksyczności.

Zastrzeżenie: Informacje zawarte na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i nie zastępują porady, diagnozy lub leczenia udzielanego przez licencjonowanego lekarza. Nie ma na celu objęcia wszystkich możliwych środków ostrożności, interakcji leków, okoliczności lub działań niepożądanych. Powinieneś poprosić o szybką opiekę medyczną w przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych i skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem alternatywnej medycyny lub zmianą schematu leczenia.

Like this post? Please share to your friends: