Co to jest zaognienie IBD?

gastroenterolog może, jest aktywna, jest zaognienie, których jest

Możesz przeczytać wiele na temat "zaostrzeń" lub "migotania" w związku z chorobą zapalną jelit (IBD) lub innymi przewlekłymi schorzeniami. Terminy te mają na ogół odnosić się do aktywnego stanu IBD. IBD nie jest uleczalna i zwykle przechodzi przez okresy, w których jest aktywna (zaostrzenie) i okresy, w których nie jest aktywna (remisja). Rozkwit czasu i czas w remisji są bardzo zróżnicowane w zależności od osoby: nie ma dwóch osób z IBD są takie same.

Jednak posiadanie biegunki na dzień lub dwa, która poprawia się sama, niekoniecznie jest spowodowane zaostrzeniem IBD i może być z innej przyczyny. Dlatego ważne jest, aby uzyskać objawy oceniane przez lekarza, jeśli pojawią się one.

Cykl rozpadania / remisji IBD

IBD jest stanem przewlekłym, który charakteryzuje się okresowymi okresami aktywnej choroby (zaostrzeń) i niewielką lub żadną aktywnością choroby (remisją). Czas trwania i intensywność aktywnego okresu różnią się znacznie w zależności od osoby. Celem leczenia IBD jest stłumienie zapalenia i odzyskanie IBD z powrotem pod kontrolą i, miejmy nadzieję, do remisji.

Co to jest zaognienie IBD?

Po okresie remisji lub w czasie z niewielkimi lub małymi objawami IBD może ulec zaostrzeniu, powodując ponownie objawy. Objawy, które mogły minąć od tygodni lub miesięcy, stają się znów uciążliwe.

Nie ma niestety żadnych kryteriów, które określałyby efekt wybuchu: nie ma quizu, który dana osoba może podjąć, aby ustalić, czy IBD jest aktywny.

Wiele razy pacjent zacznie odczuwać symptomy i zobaczy swojego gastroenterologa w celu oceny. Gastroenterolog może wykonać serię testów, takich jak badanie krwi lub testy kału, aby zacząć rozumieć, dlaczego objawy powracają. W niektórych przypadkach może to również oznaczać endoskopię, taką jak sigmoidoskopia, kolonoskopia lub górna endoskopia.

Za pomocą tych testów gastroenterolog może dokładnie zobaczyć, co dzieje się w przewodzie pokarmowym, i określić obszar zapalenia. Ważne jest, aby wiedzieć, gdzie jest problem, aby go leczyć.

Leczenie zaostrzenia

Rozbłysk prawdopodobnie nie ustąpi samoczynnie i konieczne będzie leczenie. Większość osób z IBD przyjmuje lek podtrzymujący, który pomaga utrzymać objawy w ryzach, nawet gdy IBD jest w stanie spoczynku. Leki podtrzymujące będą kontynuowane podczas zaostrzenia, a gastroenterolog może przepisać inne leki, modyfikacje diety lub więcej terapii, aby przywrócić kontrolę nad chorobą. Sposób zmiany schematu leczenia jest ważnym punktem dyskusji między pacjentem a lekarzem. To, co działało przez jakiś czas, może już nie być skuteczne, a nowe leki lub nowe dawki mogą wymagać wypróbowania.

Chirurgia jest również traktowana jako leczenie IBD i jest zwykle rozważana tylko po wyczerpaniu wszystkich innych opcji medycznych. Operacja może być również konieczna w przypadku powikłań IBD, takich jak ropnie lub zwężenia. W przypadku choroby Leśniowskiego-Crohna można zastosować zabieg chirurgiczny w celu usunięcia części jelita cienkiego, która wykazuje chorobę. W przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego operacja zawsze polega na usunięciu okrężnicy, ponieważ choroba wróci, jeśli część tego narządu pozostanie na miejscu.

Istnieje wiele innych rodzajów operacji, które są wykonywane w leczeniu IBD, a czasami są bardzo zindywidualizowane ze względu na zmienny charakter tych chorób od osoby do osoby.

Słowo od Verywell

Osoby z IBD będą potrzebować opieki od lekarza i regularnych badań kontrolnych, aby utrzymać chorobę pod kontrolą. Może to być trudne, aby dowiedzieć się, czy objawy pochodzą z innej choroby, czy też pochodzą z IBD. Kiedy powracają objawy takie jak biegunka, krwawienie, ból i gorączka, natychmiastowe zobaczenie gastroenterologa jest bardzo ważne. Objawy mogą szybko stać się poważne, a natychmiastowe ich leczenie daje największą szansę na zatrzymanie zaostrzenia, zanim spowoduje więcej uszkodzeń.

Like this post? Please share to your friends: