Czy Advair jest bezpieczny?

W lutym 2010 r. Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) dostarczył dodatkowe ostrzeżenie o lekach na astmę zawierających długo działające beta-agoniści (LABA), takich jak Advair i Symbicort. LABA są dostępne w Stanach Zjednoczonych od połowy lat 90-tych jako terapia kontrolna w leczeniu astmy. W wyniku różnych badań wykazujących możliwy związek stosowania LABA i nasilenia objawów astmy (w tym zgonu z powodu astmy), FDA zaleciła stosowanie LABA w leczeniu astmy, o ile nie jest to absolutnie konieczne.

Zamiast stosowania leków na astmę zawierających LABA, FDA zaleca stosowanie innych leków, głównie wziewnych kortykosteroidów, jako leków kontrolujących astmę. Inne alternatywy obejmują blokery leukotrienów, takie jak montelukast (Singulair), omalizumab (Xolair) i teofilina. Leki na astmę zawierające LABA, w tym Advair, powinny być stosowane tylko u osób, które nie są kontrolowane innymi lekami, jak wspomniano powyżej, lub z częstymi zaostrzeniami astmy wymagającymi nagłych wizyt w pokoju, hospitalizacjami lub zastosowaniem doustnych lub wstrzykniętych kortykosteroidów do kontrolowania.

Jako specjalista od astmy jestem zaskoczony nowym ostrzeżeniem FDA. Nie ma nowych danych na poparcie takiego ostrzeżenia, ponieważ ostrzeżenie przed czarną skrzynką zostało wcześniej przekazane LABA. FDA odnosi się w szczególności do dwóch badań, które wykazały, że LABA mogą nasilać objawy astmy, w tym astmę. Dwa badania, o których mowa, obejmują badanie wieloośrodkowego testu astmy Salmeterol (SMART) i badanie Serevent Nationwide Surveillance (SNS).

SMART przeprowadzono w 1996 r., A salmeterol (LABA) podawano ponad 13 000 osób z astmą. Niektórzy z tych osób przyjmowali inne leki kontrolujące astmę; inni stosowali salmeterol tylko codziennie. Podczas gdy salmeterol okazał się ogólnie bezpieczny, wydawało się, że spowodował on więcej ataków astmy, hospitalizacji i zgonów z powodu astmy u Afroamerykanów.

Po dokładnym przeanalizowaniu afrykańsko-amerykańskich uczestników badania SMART stwierdzono, że mają one cięższą astmę jako grupę, ale rzadziej stosowali steroidy wziewne do kontrolowania astmy. Kiedy ci Afroamerykanie, którzy używali sterydów wziewnych byli oceniani, ci, których podano salmeterolowi, nie wydawali się mieć zwiększonych problemów w wyniku jego stosowania.

W badaniu SNS porównano wpływ podawania LABA Serevent (salmeterol) do salbutamolu cztery razy dziennie (europejska wersja albuterolu) na kontrolę astmy u ponad 25 000 osób z astmą. Podczas gdy w grupie salmeterolu występowała nieznacznie wyższa liczba zgonów z powodu astmy, było to bardziej prawdopodobne ze względu na przypadek i nie było poza spodziewaną ilością zgonów w populacji tej wielkości z ciężką astmą. Badanie to zostało opublikowane w 1993 r., A wyniki były dostępne dla FDA przed zatwierdzeniem LABA do użytku w Stanach Zjednoczonych.

LABA to powszechnie stosowany lek stosowany w leczeniu astmy w ciągu ostatnich 15 lub więcej lat w Stanach Zjednoczonych. Pomimo powyższych badań i oczywistej troski FDA, liczba zgonów z powodu astmy spadała w ciągu ostatnich 10 lub więcej lat.

Czy należy przyjmować leki na astmę zawierające LABA, takie jak Advair lub Symbicort? Tylko ty i twój lekarz możecie podjąć tę decyzję. Jednakże, jeśli bierzesz LABA, to dobry pomysł, aby skonsultować się z lekarzem, aby omówić ryzyko i korzyści z tych leków. Bardzo ważne jest, aby nie przerywać przyjmowania jakichkolwiek leków na receptę, w tym LABA, przed skontaktowaniem się z lekarzem.

Dowiedz się więcej o ryzyku i korzyściach związanych z korzystaniem z Advair.

Like this post? Please share to your friends: