Czy istnieją stypendia na astmę dla College’u?

stypendia astmę, chorych astmę, średnich astmą, szkół średnich

Jeśli jesteś starszym przygotowującym się do college’u, stypendia na astmę mogą pomóc ci w osiągnięciu twoich celów. Możesz sprawdzić stypendia na astmę i obniżyć koszty college’u. Życie z astmą może być prawdziwym wyzwaniem. Jednak każdego dnia osoby cierpiące na astmę pokonują przeszkody i osiągają wielkie rzeczy – w każdym przedsięwzięciu życiowym, jakie można sobie wyobrazić. Wiele organizacji chce to uszanować.

Kto sponsoruje stypendia dla studentów z astmą? You Jak wynika z poniższych linków, stypendia dla studentów chorych na astmę są wspierane przez stowarzyszenia zawodowe, grupy rzeczników (Asthma and Allergy Foundation of America) i inne, które leczą, podnoszą świadomość i starają się poprawić życie osób chorych na astmę. Firmy farmaceutyczne w dziedzinie astmy i alergii sponsorują również programy stypendialne dla studentów z astmą i alergiami. Dodatkowo, inne firmy oferują studentom stypendium chroniczne choroby lub niepełnosprawności, które mogą być uprawnione.

Należy rozważyć skontaktowanie się z lekarzem zajmującym się astmą w celu sprawdzenia, czy są oni świadomi dostępnych stypendiów.

Wola Merck do zdobywania stypendiów Astmy

Merck sponsoruje program "Wygrać program stypendialny", który jest dostępny dla seniorów szkół średnich z astmą. Stypendium zachęca młodych ludzi chorych na astmę do prowadzenia aktywnego, zdrowego życia i realizowania swoich marzeń.

Wybrani studenci astmy w zakresie sztuk scenicznych, sztuk wizualnych, usług społecznych, lekkiej atletyki i nauki są uprawnieni. Stypendium wydaje się obecnie niedostępne i nie otrzymałem odpowiedzi od firmy Merck dotyczącej jej statusu.

Program stypendialny przyznawania nagród za doskonałość w dziedzinie astmy

Amerykańska Akademia Alergologii, Astmy i Immunologii zapewnia stypendia dla absolwentów szkół średnich z astmą, którzy doceniają ich osiągnięcia w wielu dziedzinach, w tym akademickich i pozaszkolnych.

Astma i Allergia Foundation of America (AAFA)

Lokalne rozdziały AAFA zapewniają stypendia na astmę miejscowym uczniom szkół średnich z astmą. Ponieważ każdy rozdział lokalny zarządza stypendiami na astmę, kryteria i proces aplikacyjny są nieco inne. Kilka stypendiów na astmę AAFA znajduje się poniżej:

Stypendia dla astmatów Nowej Anglii AAFA

  • Stypendia AAFA-Texas Kareem Bacchus Memorial – 3 z tych stypendiów w wysokości 1500 USD są przyznawane rocznie. Wymagają krótkiego eseju oraz listów polecających
  • Texas Allergy, Asthma and Immunology Society (TAAIS

  • ) Fundacja Memorial Foundation Nagroda za stypendium Asthma. 1500 USD nagród bezpośrednio na studia dla studenta astmy prowadzącego studia wyższe.Indywidualne kliniki oferujące stypendia na astmę i alergie

Możesz również skontaktować się ze swoim lokalnym lekarzem. Wiele różnych klinik zaczęło oferować stypendia dla szkół wyższych dla pacjentów z astmą i alergiami.

Drs. Lockey, Fox, Ledford i Glaum w lokalnej klinice w Tampa na Florydzie oferują jednorazową dotację wypłacaną bezpośrednio na studia za studia licencjackie w roku akademickim, w którym przyznano stypendium. Lekarze i pracownicy kliniki tworzą panel, który przyznaje nagrodę.

Musisz być pacjentem praktyki przez rok.

Na cześć swoich partnerów założycieli, Centra Alergii i Astmy Colorado oferują cztery stypendia w wysokości 1000 USD dla obecnych pacjentów, którzy kontynuują studia wyższe – studiują lub kończą. Podobnie Centra Alergii i Astmy wymagają, abyś był pacjentem przez jeden rok i otrzymasz go tylko raz.

Inne stypendia Studenci z astmą mogą rozważyć

Istnieje wiele innych stypendiów, które mogą nie dotyczyć konkretnie astmy, ale mogą być tymi, o które można się ubiegać.

Program stypendialny VISINE STUDENTS WITH VISION jest skierowany do uczniów z alergią oczu, którzy wyróżniają się na tle akademickim, dowodzą przywództwa w służbie społecznej i zajęciach pozalekcyjnych oraz robią ogromny postęp w osiąganiu swoich celów.

chociaż nie wszyscy astmatyków mają alergie oka, ten program może ci pomóc, jeśli to zrobisz.

Dostępnych jest także wiele stypendiów dla pacjentów z niepełnosprawnościami. Astmę można w niektórych przypadkach zaklasyfikować jako niepełnosprawność. Podobnie, poszczególne klasyfikacje stypendiów dla niepełnosprawności mogą się różnić. Jednym z takich stypendiów jest stypendium Google Lime. Stypendium w wysokości 10 000 USD przeznaczone jest dla studentów niepełnosprawnych oraz pasjonatów informatyki. Dodatkowe korzyści to zaproszenie do wzięcia udziału w corocznym rekolekcjach Google Scholars 'w Googleplex w Mountain View w Kalifornii oraz rozważenie możliwości skorzystania z usług inżynierii oprogramowania w Google. Definicja niepełnosprawności obejmuje "niewidzialną niepełnosprawność (zdefiniowaną jako osoba, która ma lub uważa się, że ma, długotrwały lub powtarzający się problem, który ma wpływ na jedną lub więcej głównych czynności, które inni mogą uważać za codzienną funkcję)." Będziesz musiał po prostu spierać się, dlaczego możesz być dobrym wyborem.

Like this post? Please share to your friends: