Analiza ekologiczna na temat zdrowia populacji

Analiza ekologiczna pozwala naukowcom przyjrzeć się wpływom interwencji specyficznych dla czasu na zdrowie populacji na dużą skalę. W tego typu badaniach naukowcy badają stan zdrowia populacji przed i po pewnym wydarzeniu specyficznym dla czasu. Na przykład analizy ekologiczne są często wykonywane na danych zebranych przed i po wprowadzeniu krajowego programu szczepień. Można je również wykonywać po innych dużych interwencjach w zakresie zdrowia publicznego.

Analizy ekologiczne uwzględniają zdrowie populacji, a nie jednostek. Opierają się one na danych statystycznych dotyczących ludności i nie uwzględniają zazwyczaj konkretnego statusu interwencyjnego jednostek. W związku z tym badanie ekologiczne, w którym oceniano nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych przed i po ogólnokrajowym programie szczepień przeciwko HPV, nie oceniało, czy dana osoba została zaszczepiona. Zamiast tego po prostu patrzyłby na częstość występowania nieprawidłowych wyników w latach przed i po rozpoczęciu szczepień.

Chociaż analizy ekologiczne mogą być całkiem przydatne przy analizie skutków interwencji na dużą skalę, są one ograniczone przez fakt, że nie mogą patrzeć na przyczynę i skutek u jednostek. Ważne jest, aby wziąć to pod uwagę podczas interpretowania ich wyników.

Analizy ekologiczne nie ograniczają się do badania skutków interwencji zdrowotnych.

Można je również wykorzystać do analizy wpływu zmian politycznych i środowiskowych oraz klęsk żywiołowych na zdrowie lub oceny skutków innych niż zdrowotne. Jedyną definiującą cechą analizy ekologicznej jest to, że jednostką analizy jest populacja, a nie jednostka.

Znany również jako:

badanie ekologiczne Przykłady

Zastosowano badania ekologiczne w celu obalenia proponowanego związku między autyzmem a szczepionką MMR. Kiedy naukowcy zbadali wskaźniki autyzmu przed rozpoczęciem i po rozpoczęciu programów szczepień (lub przed i po zmianie zastosowanej szczepionki), nie zaobserwowali korelacji między autyzmem a szczepieniem. Zamiast tego wydaje się, że wskaźniki autyzmu powoli rosły w miarę upływu czasu – prawdopodobnie z powodu zmian w kryteriach diagnostycznych i / lub niezidentyfikowanych czynnikach środowiskowych.

Innym przykładem analizy ekologicznej jest wspomniany powyżej – badanie wpływu szczepień HPV na nieprawidłowe rozmaz Pap lub rak szyjki macicy. Kilka badań właśnie to zrobiło w krajach o znacznie szerszym zastosowaniu szczepionki przeciwko HPV obserwowanej w Stanach Zjednoczonych. Badania w Holandii, Anglii i Australii wykazały zmniejszenie liczby kłykcin kończystych narządów płciowych, a także zmian przedrakowych szyjki macicy.

Like this post? Please share to your friends: