Rodzice o specjalnych potrzebach Dzieci mogą stać się rzecznikami

dzieci specjalnymi, dzieci specjalnymi potrzebami, specjalnymi potrzebami, grup wsparcia, Liderzy grup

Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami, takimi jak zespół Downa, stając się ich silnymi zwolennikami, mogą być bardziej koniecznością niż wyborem. Stając się aktywistami lub przywódcami społeczności, tacy rodzice wywierają pozytywny wpływ na życie swoich dzieci i innych osób o specjalnych potrzebach. Dowiedz się, jak zostać adwokatem dzieci specjalnych ze wskazówkami.

W jaki sposób rodzice mogą zostać liderami społecznymi

Stwórz lokalną grupę w swojej okolicy, aby zjednoczyć rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami, ale zrozum, że grupy wsparcia mogą być prawdziwym wyzwaniem. Wiele razy członkowie są zniechęcani, jeśli grupy wsparcia nie oferują czegoś innego niż interakcja rodzic-matka. Liderzy grup wsparcia mogą zapewnić, że grupa jest istotna dla członków, kontaktując się z lokalnymi organizacjami w sprawie zapraszania specjalistów do robienia prezentacji podczas spotkań, odpowiadania na pytania rodziców lub usług dla rodzin. Liderzy grup wsparcia powinni również zaprosić rodziców starszych dzieci ze specjalnymi potrzebami, ponieważ mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Liderzy grup wsparcia mogą również wymieniać się ciekawymi materiałami do czytania podczas spotkań, organizować dyskusje na ważne tematy i opracowywać strategie rozwiązywania wspólnych problemów rodziców dzieci specjalnych.

Mogą promować swoją grupę za pośrednictwem mediów społecznościowych lub utworzyć grupę online. Rodzice mogą stworzyć prywatną grupę na Facebooku lub założyć blog o wychowaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Wielu rodziców staje się ekspertami w miarę upływu czasu i znajduje płatne możliwości zostania profesjonalnymi rzecznikami lub liderami w swoich społecznościach.

Organizacje zawsze poszukują nowych pokoleń liderów i rodziców. Ci, którzy ciężko pracują i wierzą własnym głosem, mogą ostatecznie zbudować karierę, która pozwoli im zarabiać na życie, robiąc to, co kochają – rzecznictwo i przywództwo. Płatne możliwości dla liderów są dostępne w okręgach szkolnych, programach wczesnej interwencji i organizacjach non-profit.

Cechy przywódców

Przywódcy dobrze znają swoje społeczności i potrafią obiektywnie wyrazić swoje potrzeby, identyfikując możliwości bycia usłyszanym i zrozumianym. Przywódcy rozumieją, że nie wszyscy żyjący w tych samych okolicznościach czują to samo lub mają te same myśli lub potrzeby. Przywódcy nie próbują przekształcać osobistych przekonań ludzi. Szanują różne sposoby myślenia i współpracują z innymi w celu głównym, zamiast próbować narzucać swoje przekonania na temat zespołu. Przywódcy uważają się za innych członków zespołu, a nie za szefa czy osobę, która dyktuje to, co mówią lub myślą inni.

Przywódcy rozumieją, że przywództwo nie polega na sprawowaniu kontroli. Zamiast tego chodzi o zidentyfikowanie mocnych stron wszystkich, aby wygrać bitwę. Przywódcy wzmacniają swoich rówieśników, wskazując swoje mocne strony i sugerując kreatywne sposoby wykorzystania ich w celu osiągnięcia wspólnego celu.

Liderzy znajdują radość w motywowaniu innych do wiary w siebie. Lider zawsze stara się dzielić obowiązkami i rozwijać się w ramach zespołu, w którym sukces jest wspólnym celem, który jest dumą dla wszystkich.

Like this post? Please share to your friends: